Terug naar overzicht

de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB

29 oktober 2019
 
 
 

Het doel van de WAB is dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt gemaakt om met werknemers een vast contract aan te gaan en dat voor werknemers meer perspectief op zekerheid wordt gecreëerd. 

 De WAB brengt voor werkgevers de nodige veranderingen met zich mee. In samenwerking met de juristen van Pro Legal B.V. willen wij middels bijgaand memo  u graag informeren over de belangrijkste wijzigingen. Aangezien het memo vrij uitgebreid is opgesteld, treft u hieronder alvast een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen aan.

Belangrijkste wijzigingen WAB: 

  • er komt een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten cumulatiegrond. Daardoor wordt ontslag ook mogelijk bij een combinatie van meerdere omstandigheden die afzonderlijk geen voldragen ontslaggrond opleveren;
  • de wachttijd van twee jaar verdwijnt: werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, dus ook bij ontslag tijdens de proeftijd;
  • de opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd. Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd is een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris verschuldigd, ongeacht de duur van het dienstverband;
  • de maximale duur van de ketenbepaling gaat weer naar drie jaar. Er kunnen dan weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat;
  • werknemers die op payrollbasis werken, moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Het soepelere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst wordt voor de payrollovereenkomst buiten toepassing verklaard;
  • oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd;
  • bij voortzetting van het dienstverband na twaalf maanden moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden;
  • werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 de lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Daarvan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die géén oproepovereenkomst is. Voor alle gevallen waarin niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, betaalt u de hoge WW-premie.