Terug naar overzicht

Bespaar belasting in 2020!

23 december 2019
 
 
 

Wie op 1 januari een vermogen heeft dat groter is dan 30.846 euro (of het dubbele voor fiscaal partners), moet hierover belasting betalen in box 3. Dit is over 2020 per saldo 0,54 tot 1,60 procent, afhankelijk van de omvang van je vermogen. Bij grote bedragen kan dat behoorlijk aantikken. Daarom is het slim om te proberen om dat vermogen voor 1 januari 2020 te drukken.

Ontvang je toeslagen, dan heb je des te meer reden om je vermogen te analyseren. Behalve bij de kinderopvangtoeslag geldt bij de toeslagen naast de inkomenstoets ook een vermogenstoets. Deze vermogenstoets kan killing zijn, zodra je vermogen ook maar één euro boven de grens uit komt, verlies je je volledige recht op een toeslag.

Aflossen van de hypotheek

Een van de manieren om je box 3 vermogen te drukken is extra aflossen op je hypotheek van de eigen woning.

Let wel op het bedrag dat je boetevrij mag aflossen en los bij voorkeur af op een aflossingsvrije hypotheek. Ook moet je natuurlijk voldoende reserves overhouden voor tegenslagen of geplande grote uitgaven, zoals de studie van de kinderen of een schilderbeurt voor je huis.

 

Doe grote aankopen

Heb je al plannen voor grote aankopen, dan kan het verstandig zijn om deze nog vóór de jaarwisseling te doen of ze in ieder geval vooruit te betalen. Investeer in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen of woningisolatie, het vooruitbetalen aan de buiten schilder die in het voorjaar start kan ook.  Bij de energiebesparende maatregelen snijdt het mes aan twee kanten: je bespaart belasting en krijgt ook een lagere energierekening, waardoor je de kosten in enkele jaren terugverdient.

 

Belastingvrije schenking(en)

Maak je (klein) kinderen blij! Met een belastingvrije schenking bespaar je dubbel belasting: je drukt je vermogen in box 3 en je nabestaanden betalen uiteindelijk minder belasting. Vooral schenkingen aan je meerderjarige kind(eren) zijn interessant, omdat dit spaargeld niet meer wordt opgeteld bij het vermogen van de ouders, maar bij je kind(eren).

Ouders mogen hun kind dit jaar 5.428 euro belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van 2.173 euro.

Je kunt ook overwegen om gebruik te maken van een verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling. Voor ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar bedraagt deze dit jaar 26.040 euro. Wordt het geld aangewend voor een dure studie, dan geldt (onder voorwaarden) een hogere eenmalige vrijstelling van 54.246 euro.

Vloeit het geld naar een eigen woning, dan mag je 102.010 euro belastingvrij schenken. Deze schenking hoeft niet per se van ouder aan kind te zijn. De enige eis is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

 

Vooruit betalen hypotheekrente

Val je dit jaar in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting en verwacht je in 2020 een flinke inkomensterugval? Dan kan het een extra belastingbesparing opleveren als je een deel van de hypotheekrente van 2020 alvast vooruit betaalt vóór de jaarwisseling. Je kunt dat bedrag dan nog in de hoogste schijf aftrekken.

Vooruitbetalen heeft nog een bijkomend voordeel: je mag de rente nu nog aftrekken tegen 49 procent in plaats van 46 procent, aangezien het maximale aftrekpercentage komend jaar met maar liefst drie procentpunten wordt verlaagd.

Het is fiscaal toegestaan om zes maanden rente vooruit te betalen. Helaas werken lang niet alle hypotheekverstrekkers eraan mee, dus informeer even of dit kan.

 

Storten lijfrentepremies

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort een bedrag op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Hiermee druk je je box 3 vermogen en creëer je nog eens een extra aftrekpost in box 1. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw en u aan het begin van het jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft. Het pensioenopbouwtekort wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie in 2019 aftrekken tegen maximaal 51,75%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Vanwege de daling van deze tarieven is de uitkering in veel gevallen lager belast. Als u nu de premie kunt aftrekken tegen 51,75% en deze wordt te zijner tijd belast tegen 37,05%, bedraagt het tariefvoordeel nu 14,7%.

Zorg dat u de lijfrentepremies in 2019 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Bovendien vermindert u daarmee uw vermogen, zodat u minder belasting over box 3 vermogen betaalt.